Bra att Juholt vill reformera föräldraförsäkringen!

15 Jun

I partiledardebatten den 15 juni lyfte Håkan Juholt behovet av att reformera föräldraförsäkringen. Det tycker vi i Rebella är bra. Vi har länge velat se Socialdemokraterna gå från kongressbeslut till konkreta reformförslag i föräldraförsäkringsfrågan. Alltså är vi glada att frågan nu lyfts upp av vår partiledare.

I rapporteringen av debatten framstår det som att Juholt sa att målet är en tredelad föräldraförsäkring. Men det kan inte vara målet, utan ett steg på vägen. Vi har kongressbeslut på att vi vill se en delad föräldraförsäkring på sikt:

att ytterligare månader ska knytas till respektive förälder inom ramen för dagens föräldraförsäkring och att föräldraförsäkringen på sikt ska delas lika mellan vårdnadshavarna.

Det är inte bara Håkan Juholt som fastnat vid en tredelning av föräldraförsäkringen, ganska många i vårt parti verkar tro att vi bestämt att det är där vi vill stanna. Men vårt mål är större än så. Vårt mål är en jämställd arbetsmarknad, och det målet kan vi bara nå om kvinnor och män tar lika stort ansvar för hem och familj. Där är föräldraförsäkringen en mycket viktig faktor. Den förälder som börjar ta hand om barnen när de är små fortsätter att ta hand om barnen när de blir större. Alltså vill vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna, att det inte ska vara möjligt att överlåta dagar till den andra föräldern.

Individualiserad eller delad föräldraförsäkring är inte ett mål i sig. Det är en del av en infrastruktur för jämställdhet. Vi Socialdemokrater är bra på infrastruktur. Låt oss därför se vad det är vad vi vill åstadkomma med en reformerad föräldraförsäkring och se till att vi skapar den infrastruktur som behövs för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. En tredelad föräldraförsäkring kommer inte vara tillräckligt för att nå dit, och det finns en risk för att tredelningen uppfattas som så rättvis och balanserad – den sansade kompromissen – att det blir omöjligt att gå vidare från en tredelning om vi pratar om det som vårt mål.

Media: GP

Ett svar to “Bra att Juholt vill reformera föräldraförsäkringen!”

  1. sossemannen 18 juni, 2011 den 08:20 #

    Det finns flera invändningar att göra i frågan om föräldraförsäkring. Jag är för jämställt föräldraskap. Men samtidigt tror jag att frågan är mer komplex än vad den ibland framstår som i debatten om just försäkringen. Vad händer i de fall den ena vårdnadshavaren (inte bara föräldrar är vårdnadshavare) endast är det på pappret men i praktiken bokstavligen aldrig träffar barnet?
    Hur hänger frågor om arbetslivsförkortning ihop med ansvaret för hushåll och barn? Hur hänger de borgerliga regler för statens budget, som diverse finansministrar (s) försvarat, ihop med den offentliga anställningars arbetsvillkor och den verksamhet förskolor driver?

    Läs gärna den här artikeln, för att få en mer nyanserad bild:
    http://www.arbetaren.se/2003/50/ledare.html

Kommentarer inaktiverade.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: