Archive by Author

Kunskapen segrat i Centerpartiets partistyrelse!

19 Aug

Jag vill bara uttrycka min glädje över att kunskapen har segrat i Centerpartiets partistyrelse. För mig var det väldigt oväntat men otroligt roligt att Centerpartiets partistyrelse lägger fram förslag på att föräldraförsäkringen stegvis ska indivualiseras. Det är precis vad som behövs om vi ska ta avgörande steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män såväl i familjen som på arbetsmarknaden och samhället i övrigt. Det är också precis vad Rebella drivit och du kan läsa mer om här.

Rebella frågar ut Socialdemokraternas nya ledning om kön och makt

25 Apr

Unga S-kvinnor Rebella och en panel frågar ut socialdemokraternas nya partiledning, partisekretare Carin Jämtin, om kön och makt. Vilken väg tar den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken med den nya partiledningen? Kommer jämställdhetspolitiken lyftas upp som en viktig och valvinnande fråga? Rebella är missnöjda med hur det har sett ut och vill veta vad den nya partiledningen planerar.

Ufrågad blir:

Carin Jämtin, partisekreterare Socialdemokraterna

Panel:

Lena Sommestad, professor, S-debattör och kandiderar till ordförande för S-kvinnor

Sara Gunnerud, ordförande Unga S-kvinnor Rebella och bloggare på Rebellas blogg

Somar Al Naher, borgarrådssekreterare (S) Stockholms stad och krönikör i “Tro och politik”

Moderator:

Kristina Persdotter, Unga S-kvinnor Rebella

På Feministisk forum lördag den 7 maj, kl 10-11, på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.

Kom!

Läs mer om forumet.

Rebella på kongressen och agerar för individuell föräldraförsäkring

26 Mar

Den socialdemokratiska kongressen 2009 fattade beslut om att reformera föräldraförsäkringen; att ytterligare månader ska knytas till respektive förälder inom ramen för dagens föräldraförsäkring och att föräldraförsäkringen på sikt ska delas lika mellan vårdnadshavarna.

Rebella är på plats på kongressen under helgen och delar ut en broschyr om varför vi behöver en individuell föräldraförsäkring. Om varför det är dags för 0ss att gå från kongressbeslut till konkret reformförslag.

Läs broschyren här (worddokument).

Ny partiledare måste vilja öppenhet

4 Mar

I Kriskommissionens arbetsgrupp som fokuserade på organisatorisk analys var det en sak som diskuterades mer än någon annan: öppenhet. Socialdemokraterna måste bli en mycket öppnare parti, både med sina medlemmar och mot omvärlden. Det framgår tydligt i den rapport som lämnats över till partistyrelsen. Det som vi nu ser utspela sig med kandidater till partiledarposten som inte ens säger att de är intresserade av att leda partiet och inte låter medlemmar och medborgare veta vad personen vill funkar inte. Vi manifesterar just nu allt det som vi inte ska vara. Kandidater som vill låta traditionen av slutenhet leva vidare borde diskvalificera sig själva.

Mona Sahlin och Jytte Guteland manar fler kandidater att träda fram.

Inte bra Karin Pettersson

18 Feb

Jag brukar tänka mig för en extra gång innan jag kritiserar en kvinna. Medveten om att kvinnor bedöms hårdare. Jag brukar tänka mig för ännu en extra gång innan jag kritiserar en kvinna i det egna partiet. Medveten om att det försvagar både partiet och kvinnorna i det. Men Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson ägnar dagens ledare åt att avfärda och lyfta fram möjliga partiledare för S och jag måste kritisera henne för att nonchalant avfärda och osynliggöra kvinnor. Veronica Palm avfärdas med tre ord: har inte kapaciteten. Ingen utförligare motivering behövs tydligen. Lena Sommestad avfärdas med att hon inte kan hålla ihop och leda partiet. Enkelt så. Kvinnorna beskrivs varje sig med kunskaper eller erfarenheter värda att lyfta fram.

På annat sätt är det med männen. Karin Pettersson har lättare att hitta, och finna orden för, männen. Sex män förs fram. Tre avfärdas, tre är ok. De tre männen som är ok har enligt Karin Pettersson både kunskaper och erfarenheter: ”Han har mycket att bidra med i diskussionen om jobb och tillväxt. Han skulle kunna ena partiet och ge Fredrik Reinfeldt en match”, ”är en skicklig ekonom. Han har internationell utblick och är en nyfiken och självständig tänkare” och ”hans område, utbildningspolitiken, är helt centralt för Sveriges framtid. [Hans] fokus på lärarrollen och resultat visar att han har vilja och förmåga att utveckla politiken”.

Kvinnorna saknar, som sagt, tydligen allt sådant. Och så undrar jag, finns det inga andra möjliga kvinnor? Varför tar inte Karin Pettersson som ledarskribent täten och för fram andra möjliga namn? Om nu Anders Sundström, som knappast kan sägas befinna sig i den politiska hetluften, omnämns, varför inte någon kvinna som befinner sig lika långt bort från politikens centrum?

Men en sak har du rätt i Karin Pettersson, de män som under Mona Sahlin svarade för stora delar av utformandet av politiken kan inte nu stanna kvar och kliva uppåt.

Bra Kriskommissionen!

16 Feb

Har läst stora delar av Kriskommissionens rapport ”Omstart för socialdemokratin” och tycker att mycket är väldigt bra. Tre saker som jag verkligen gillar och som en ny partiledning måste ta med sig i det fortsatta arbetet med omformningen av politiken:

– Att det är fokus på full sysselsättning och det i rapporten finns en ärlighet kring att vi inte har levererat de vi har talat om i våra festtal; att vi i praktiken inte har fört en politik som har kunnat leda till full sysselsättning.

– Att arbetslivets villkor lyfts och att dessa måste förändras såväl för den som jobbar ofrivillig deltid eller har jobb med delade turer som för den som tvingas jobba långt mer än 40 timmar i veckan då betinget är större än vad arbetstiden räcker till för.

– Att det finns en tydlighet i att vi måste hitta ett nytt sätt att reglera de offentligt finansierade privat drivna verksamheterna. Dessa verksamheter regleras på ett sätt som gör att avsedda medel inte kommer medborgarna till del. Inte minst gäller detta skolan där ett större politiskt arbete kring hur vi kan öka såväl resultaten som likvärdigheten måste till.

Erik Sundström på Dagens Arens kritiserar att rapporten inte nämner det mångkulturella samhällets möjligheter och utmaningar. Och även jag kan hitta saker som inte nämns och som borde finnas med, inte minst familjepolitiken och betydelsen av reformer för jämställdhet inom familjen vilket också kommer att påverka kvinnors position på arbetsmarknaden positivt. Samtidigt kan en rapport inte innehålla allt. Och vad gäller den orättfärdiga ojämlikheten mellan inrikes och utrikes födda samt personer med utländsk bakgrund så nämns den inte explicit men flera av de åtgärder som föreslås, såsom politik för full sysselsättning, motverkande av barnfattigdom, upprustning av flerfamiljshusen byggda på 60- och 70-talet liksom ett ökat fokus på likvärdighet i skolan kommer att öka jämlikheten mellan inrikes och utrikes födda samt personer med utländsk bakgrund.

Rebella har valt ny styrelse

13 Feb

Idag höll Unga S-kvinnor Rebella årsmöte. Jag stod och lagade mat till mötet på morgonen och kände mig som en riktig kvinnoklubbist, i dess allra bäst bemärkelse. Vi har i föreningen gjort så himla mycket bra grejer under året, inte minst i valrörelsen. Det finns samlat i vår verksamhetsberättelse och verksamheten finns också beskriven i bilder.

Det är med stor tacksamhet jag varit ordförande under året för den bästa av föreningar och jag vill önska den nya styrelsen lycka till: Moa Neuman (ordförande), Jenny Grenander (vice ordförande), Sara Gunnerud (kassör), Sara Holm (ledamot) och Ann-Sofie Nelstrand (ledamot).

Regeringen, vi har ännu inte ett jämställt samhälle

27 Jan

Män har högre inkomster än kvinnor. Män har större förmögenheter än kvinnor. Män har oftare chefspositioner än kvinnor. Män utför mindre obetalt arbete än kvinnor. Män har högre pensioner än kvinnor. Män är överrepresenterade i de politiska församlingarna. Jag skulle kunna fortsätta länge och mycket finna att läsa i SCBs På tal om kvinnor och män. Men trots det skriver regeringen på DN debatt idag att Sverige är ett jämställt samhälle. Det är vi inte. Vi har långt långt kvar. Och vi kommer inte närmare med en regering som tror att vi är framme.

Regeringen skriver också: ”Vi har i Sverige inte de djupa klyftor som i andra samhällen skapar sociala spänningar. I stället finns här en stor tilltro människor emellan som skapar både trygghet och möjlighet till utveckling. Här finns en väl utbyggd välfärd som utjämnar livschanser.” Nej, Sverige har inte haft djupa klyftor men vi är på god väg. Såhär har skattesänkningarna påverkat inkomsterna i befolkningen:

Diagrammet kommer från den fantastiska bloggen Storstad, tack Marika!

Jag hittar tusenlappar. Men jag har ju redan så många sådana.

25 Jan

Idag får jag lön. Jag kommer hem och hittar tusenlappar från sänkta inkomstskatter; sänkt kommunalskatt, jobbskatteavdrag och sänkt statlig skatt. Det måste vara ett missförstånd. Jag har ju redan så många sådana. Inte för att jag inte förstår att många tycker att det är bra. Jag är ju inte dum. Men vad är priset för att jag ska få fler tusenlappar att konsumera och fler tusenlappar att spara. Vad kostar det förskolan, som inte ens kan erbjuda plats till alla barn? Vad kostar det skolan, skolan med allt mer bristande likvärdighet och där många elever inte lär sig vad de ska? Vad kostar det sjukvården och äldreomsorgen, som behöver expandera och inte minska med en åldrande befolkning? Vad kostar det järnvägen, som uppenbarligen behöver nyinvesteringar? Vad kostar det samhället när inkomstskillnaderna ökar och allt fler ensamstående mammor lever fattiga? Det är ju inte så att skatten går till dumheter, den går ju till det allra viktigaste för oss tillsammans.

Resonemanget lånat från Sverker Sörlin, tack! Se föredraget med Sverker Sörlin och Eva Erman och föredraget om fattigdomen i folkhemmet med Tapio Salonen som både lades upp på svt forum idag.

Följ kongressens beslut – reformera föräldraförsäkringen!

12 Jan

Den socialdemokratiska partikongressen 2009 fattade beslut om att reformera föräldraförsäkringen; att ytterligare månader ska knytas till respektive vårdnadshavare inom ramen för dagens föräldraförsäkring och att föräldraförsäkringen på sikt ska delas lika mellan vårdnadshavarna.

Inför valet 2010 fanns dock inget vallöfte från Socialdemokraterna om en reformerad föräldraförsäkring. Det var en stor besvikelse för oss i Unga S-kvinnor Rebella. Vi ser att en mer individualiserad föräldraförsäkring skulle betyda mycket för jämställdheten mellan män och kvinnor både i familjen och i arbetslivet. Vi är också besvikna på att kongressbeslut inte efterlevs.

Därför motionerar vi nu om att S-kvinnor i Stockholms stad och hela det socialdemokratiska kvinnoförbundet ska driva på för att Socialdemokraterna 2014 ska gå till val på en reformerad föräldraförsäkring. Läs den motionen och våra andra nya motioner här.

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.